Friday, June 28, 2013

Mari tadabbur surah Al-Kahfi :)

Bismillahirrahmanirrahim..

Surah ini diturunkan sebelum hijrah setelah turunnya surah Al-Ghasyiyah..Surah ini mempunyai empat kisah iaitu 1;Ashabul Kahfi 2;2 pemilik kebun 3;kisah Nabi Musa dan Khidir 4; Kisah Dzur Qarnain. Oleh itu mengapakah surah ini dinamakan surah Al-Kahfi? Mengapa kita membacanya pada setiap hari Jumaat??

Keutamaan surah Al-Kahfi:

Rasulullah saw, bersabda;

"Barangsiapa yang membaca surah Al-Kahfi mulai hari Jumaat atau pada hari jumaat, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya dari bawah kakinya hingga kolong langit.”

Rasulullah bersabda, ” barang siapa membaca sepuluh terakhir surah Al-Kahfi maka ia terjaga dari Dajjal."
Dalam hadis lain disebutkan, “siapa diantara kamu yang menjumpai Dajjal, maka hendaklah membacakan ayat-ayat pembuka surah Al-Kahfi." (h.r Muslim)

Mari kita merenung kisah-kisah  yang terdapat dalam surah ini.

Kisah Ashabul Kahfi

Kisah pertama mengisahkan pemuda yang beriman kepada Allah dan menyeru manusia agar beriman kepada Allah.Meskipun negeri mereka dikuasai oleh raja yang zalim dan tidak beriman.Para pemuda ini menawarkan Islam kepada penduduk negeri mereka namun mereka menolak dan menentang islam.

Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan keberanian), semasa mereka bangun (menegaskan tauhid) lalu berkata: “Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi; kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain dari padanya; jika kami menyembah yang lainnya bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran."

(Mereka berkata pula sesama sendiri): “Kaum kita itu, menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah; sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu? (Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian); Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah.

Mereka memulakan dakwah, namun didustakan dan ditindas oleh kaumnya. Oleh kerana itu Allah memerintahkan mereka agar bersembunyi di gua..
Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu, dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk (menjayakan) urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna".

Allah juga memberikan mukjizat kepada mereka
Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka: Tiga ratus tahun dengan kiraan Ahli Kitab), dan sembilan lagi (dengan kiraan kamu).
Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri; sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua; jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka.

Mukjizat itu diturunkan utk menjaga para pemuda itu hingga mereka bangun setelah 309 tahun.Pada saat itu mereka menyaksikan bahawa kaumnya telah beriman dan akhirnya mereka tinggal didalam penduduk yang beriman..

Kisah dua orang pemilik kebun

Kisah ini menceritakan seorang lelaki yang diberikan nikmat oleh Allah, namun ia terlupa terhadap pemberi nikmat sehingga menghina prinsip islam
Dan berikanlah kepada mereka satu contoh: Dua orang lelaki, Kami adakan bagi salah seorang di antaranya, dua buah kebun anggur; dan Kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta Kami jadikan di antara keduanya, jenis-jenis tanaman yang lain.
Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya, dan tiada mengurangi sedikitpun dari hasil itu; dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai.
Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta (yang lain); lalu berkatalah ia kepada rakannya, semasa ia berbincang dengannya: “Aku lebih banyak harta daripadamu, dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai".
Dan ia pun masuk ke kebunnya (bersama-sama rakannya), sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan sebab kufurnya), sambil ia berkata: “Aku tidak fikir, kebun ini akan binasa selama-lamanya.

ia telah terpedaya dengan kekayaan sehingga terlupa kembali kepada Allah..
Dan aku tidak fikir, hari kiamat kan berlaku; dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku (sebagaimana kepercayaanmu), tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
Dan segala tanaman serta hartabendanya itupun dibinasakan, lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya (kerana menyesal) terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya, sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya; sambil dia berkata: “Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatupun dengan Tuhanku!"Kisah Nabi Musa dan Khidhr

Iaitu ketika masyarakat bertanya kepada nabi Musa " Siapakah yang paling pandai dibumi ini?" ia menjawab soalan mereka dengan menyatakan bahawa dirinyalah yang paling pandai didunia ini.Dan Allah mewahyukam kepadanya bahawa ada manusia lain yang lebih pandai drinya.Allah menyuruhnya melakuakan perjalanan ke daerah tertentu, di pertemuan dua lautan.Dan iapun memulakan perjalanan yang jauh sehingga keletihan dan saat itu dia berkata kepada muridnya
Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba Kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari Kami, dan Kami telah mengajarnya sejenis ilmu; dari sisi Kami.

Dalam perjalanan ia menemui Khidhr dan bersedia belajar kepada Khidhr

sebelum belajar Khidhr menegenakan beberapa syarat
Ia menjawab: “Sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatupun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu".

dan Nabi Musa menjawab
Nabi Musa berkata: “Engkau akan dapati aku, Insyaa Allah: orang yang sabar; dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu".

3 peristiwa berlaku semasa proses pembelajaran nabi musa

·         1;perahu yang dilubangi oleh Khidhr kerana terdapat penguasa yg zalim

·         2;anak yang dibunuh olek khidhr keranaia kan membebani kedua org tuannya

·         3; tembok disebuah kota yang diperbaiki oleh khidhr tanpa balasan kerana menjaga harta anak yatim warisan org tuanya.

3 peristiwa ini memberi iktibar bahawa kita tidak mengetahui hikmah sesuatu kejadian..

Kisah DzurQarnain

Dzurqarnain raja yang adil dan menyebarkan kebenaran, keadilan dan kebaikan dimuka bumi. Dzurqarnain mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu dan teknologi
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan Kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya.

ia mengelilingi dunia dari timur ke barat untuk menyebarkan kebenaran hingga akhirnya tiba disuatu kaum yang hampir tidak difahami ucapan mereka
Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan.
Mereka berkata: “wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapatan kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?"

dan dzurqarnain meminta pertolongan mereka
Dia menjawab: "(kekuasaan dan kekayaan) yang Tuhanku jadikan daku menguasainya, lebih baik (dari bayaran kamu); oleh itu bantulah daku dengan tenaga (kamu beramai-ramai) aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh.

akhirnya ia membangunkan tembok Yaljuj dan makjuj yang tetap kukuh hingga kini. Hingga hari ini kita tidak ketahui kedudukan tembok itu sehinggalah terjadinya kiamat

Kaitan antara empat kisah tersebut;

kisah-kisah tersebut memberikan gambaran mengenai beberapa Fitnah utama yang dihadapi manusia dalam menjalani kehidupan.

1: FITNAH AGAMA

Dimana seseorang itu mendapat fitnah baik siksaan atau gangguan kerana berpegang teguh terhadap agama Allah sehingga ia meninggalkannya. Fitnah seperti inilah yang menimpa Ashabul Kahfi.Namun mereka terselamat dari fitnah tersebut.

2. FITNAH KEKAYAAN

Fitnah ini menimpa pemilik kebun yang tertipu oleh kekayaannya sehingga membawanya kepada kufur terhadap hari akhirat.

3.FITNAH ILMU

Dimana sesorang kagum dengan ilmunya dan menyangka tidak ada seorang pun  mengetahui seperti ia ketahui. Akibatnya ia melupakan sifat tawadhu’ atau bersusah mempelajari ilmu atau mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat.Fitnah ini jelas didalam kisah Nabi Musa dan khidhr. Ia lengah dan berasa tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui selainnya. dan ketika sedar ia rela belajar kepada khidhr dan bersikap tawadhu’ sbg mana murid perlu tawadhu’ terhadap gurunya.
Nabi Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku mengikutmu, dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku?"

4.FITNAH KEKUASAAN

Seseorang yang dikurniai kemampuan hebat, pengaruh yang besar terkadang dapat menjadikan seseorang bangga dengan kekuatan dan kufur kepada Tuhannya.Maka kisah Dzurqarnain pula sebaliknya, ia merupakan pemimpin yang adil dan menyandarkan kekuatannya kepada Allah.
Ia berkata: “Adapun orang yang melakukan kezaliman (kufur derhaka), maka kami akan menyeksanya; kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya.
Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya; dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati".
(Setelah itu) berkatalah Zulkarnain: “Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku; dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar".JUSTERU APA KAITAN FITNAH DAJJAL DENGAN 4 FITNAH INI?

Dajjal akan muncul sebelum terjadinya kiamat dengan menebarkan fitnah yang diatas.

Dia akan menfitnah manusia dengan urusan agama mereka, dengan mengajak manusia bertuhankan dia selain Allah. Ia menfitnah seperti kejadian-kejadian yang dikurniakan Allah kpdnya (spt Abu Rajab dan ibunya agar kufur kepada Allah..semoga Allah melindungi kita daripada fitnahnya) ia juga membawa fitnah kekayaan dimana ia berupaya memerintahkan langit agar menurunkan hujan kepada tanah tertentu agar subur tanaman dan berupaya mengubah padang pasir yang tandus menjadi taman yang hijau.

ia membawa fitnah ilmu, dimana ia membawa berbagai berita yang membuatkan manusia percaya mengenainya. dan Fitnah yang terakhir adalah fitnah kekuasaan yang dimana dengan kekuasaannya ia menindas dan menguasai beberapa bahagian bumi kecuali (mekah dan madinah)

inilah fitnah yang terbesar yg harus diwaspadai oleh kita. Untuk menjaga diri dari fitnah ini hendaklah kita membaca surah Al-Kahfi serta mentadabbur maknanya..
Read More »

Friday, June 21, 2013

Kerana sebuah tarbiyah

Tarbiyah adalah kekuatan yang mampu Mengubah duri jadi mawar Mengubah cuka jadi anggur Mengubah malang jadi untung Mengubah sedih jadi riang Mengubah setan jadi Nabi Mengubah iblis jadi Malaikat Mengubah sakit jadi sihat Mengubah bakhil jadi dermawan Mengubah kandang jadi taman Mengubah amarah jadi ramah Mengubah penjara jadi istana Mengubah musibah jadi muhibbah Itulah tarbiyah.

Kerana sebuah tarbiyah aku kini mampu berdiri sendiri meski seluruh dunia melawan meski setiap hati menolak aku tetap menggenggam bara api itu kerana hidupku hanyalah untukNya kerana matiku hanyalah untukNya. Kerana sebuah tarbiyah duniaku yang sempit kini bertukar menjadi seluas alam luas, seluas laut biru yang terbentang. Duniaku tak lagi kontang tanpa jirusan air yang membasahi hati menghidupkannya kerana akulah yang menjadi seperti titis-titis hujan basah itu.

Mari ingat apa yg kita ikrar pada Allah :'( siapa kita? Apa maksud Kalimah syahadah yg selalu kita ucap? Aku "bersaksi" tiada Tuhan yg disembah selain Allah.bukankah "saksi" itu tugasnya berat."renungkan" antara Hamba Dan Pencipta.  mari menanam benih utk akhirat   ;)

Read More »

Thursday, June 6, 2013

Riya'

tahukah kamu riya’ tergolong dari 3 kategori..kata riya’ berasal drpd kata “ru’yah” yang bererti penglihatan manusia. sesuatu akan disebut riyak bila ingin dilihat manusia.

Nabi pernah bersabda ” Sesungguhnya, sesuatu yg paling aku takutkan ialah syirik kecik.” maka sahabat bertanya ” apakah itu syirik yang paling kecil?” Rasul menjawab “ Riya”…Dan Allah akan berkata pada orang yang riya’ di hari kiamat, ‘Pergilah kalian kepada org yang kalian memamerkan amalan kalian pada mereka dan apakah kalian mendapat balasan dari mereka?’” (HR. Imam Ahmad dan Al-Baihaqi)

suatu masa Nabi saw pernah ditanya “akankah umatMu melakukan kesyirikan setelahMu?” Maka, Nabi pun menjawab, Ya, Memang, umatku tidaklah akan menyembah matahari,bulan,batu ataupun patung berhala, Tetapi mereka memamerkan amalan mereka.” (HR. imam ahmad dan Al-Baihaqi)

Bentuk-bentuk Riya’ 1: Riya’ secara terang-terangan..ini adalah bentuk yang terburuk..yang membisik pada si pelaku ” lakukan amal ini hingga manusia melihatmu.”  Pelakunya hanya mahu beramal jika dilihat manusia..sebagai contoh, kita kerjakan solat di masjid dan orang sekeliling pun berkata ” alangkah khusyuknya..alangkah indahnya..alangkah teguhnya ia menghadap Allah….” saat mendengar ucapan mereka kita segera menyelesaikan solat, lalu berkata, dan aku juga melaksanakan puasa.” inilah bentuk riya’ yang nyata..

Riya’ 2 : riak yang lebih samar..ini lebih menakutkan.Ia merasakan kepenatan kerana beribadah. Kita merasa penat beribadah atau memakai tudung..kepenatan yang dibuat-buat, bukan sebenarnya. Kita katakan ” aku lelah”  ” aku banyak melakukan solat malam, semoga allah menerima amalanku dan memberi balasan..aku sungguh-sungguh penat..”

khalifah Umar saat melihat org yang menundukkan kepala- menampakkan kekhusyukan-, ia berkata “ wahai kawan khusyuk itu tidak dileher, tetapi dihati”, inilah bentuk riyak yang samar..

Riya’ 3 : yang lebih menakutkan… kita pertama kali niat kerana Allah, lalu saat dilihat oleh manusia, ia memperelokkan solat, memanjangkan dan mengencangkan kekhusyukan agar dianggap benar-benar khusyuk..bayangkan bukan ini lebih mengerikan?!

hati-hatilah disaat kita tidak khusyuk dihadapan manusia padahal kita menjadi sangat khusyuk tatkala dirumah..

tahukah kalian, ada yang lebih berbahaya..saat kita menangis sendiri dikamar, tetapi berbuat riya’..bagaimana bisa begitu? kita mengharap agar dilihat manusia.Bukankah begitu?! kita mengharap dan berkata, ” sekiranya air mata ini keluar saat aku dihadapan manusia”…

ada ulama yg berkata “ Diantara manusia ada yang menangis di hadapan manusia dan mempertahankan keikhlasannya. Tetapi, ada pula yang menangis sendirian di kamar, justeru berbuat riya’….”


SAAT TERDETIK RIYAK WALAU SEBESAR ZARAH..SEGERAHLAH ISTIGFAR KEPADANYA…
Read More »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...